واس خاطر مسابقه والبیال رفته بودیم باشگاه...هی رفقام آشنا ماشنا میدیدن هی سلام و هی علیک عاقا ما اونجا هر چی دنبال آشنا میگشتیم که بگیم آره ما هم معروفیم نشد که نشد...لامصب قیافه ی یه دختره که خیلی هم شبیه یکی از بچه ها ی دوره راهنمایی سال سومی بود به چشمم خورد حالا هی من زل میزدم هی اون دختره کلا به هم زل زده بودیم،بعد من سلام کردم و حالشو پرسیدم حال دوستاشو خانواده و فک و فامیلاشم پرسیدم...اونم همه رو جواب داد آخر سرش  بم گفت:
من میشناسمت؟
منم با کمال خونسردی برای ضایع نشدن:
نه ولی من میشناسمت...(بدبخت پودر شد)
بعدشم تا آخر مسابقه تا تونستم خودمو قایم کردم!!!

بعد از ظهری بود،سایه می خواس بیاد خونمون از قضا برقم رفته بود همینجوری که تلفنی داشتم باهاش حرف میزدم که زنگ درو نزنه برق رفت؛ رفتم پایین درو باز کردم براش بعد حالا که خواستم سلام کنم به هوایه اینکه هنو پشت تلفنم گفتم:
الو سلام
سایه هم نامردی نکرد،جواب داد:
چند دقیقه گوشی دستتون میرسم خدمتتون!!!

عمه ی مامانم فوت کرده بود رفته بودیم خونه بابابزرگم همه تسلیت میگفتن به هم...عاقا نوبت من شد "منم خدایه دستپاچه" رفتم جلو...نفهمیدم چی شد که به جا عرض تسلیت بلند گفتم "تبریک میگم"...همه چشماشون قرمز و پر گریه تا اینو شنیدین زدن زیر خنده(البته نه اون خنده ای که شما فک میکنید...لبخند ملیح ای بیش نبود)...
یه بار سرکلاس بودم تو مدرسه از معلم اجازه گرفتم برم بیرون فکرم مشغول بود بعد به جا اینکه درو باز کنم برم،در زدم...یعنی کلاس منفجر شدااا منم پخش زمین شدم،خودم بیشتر خندیدم!
تو راه سرین-اردبیل بودیم،اعضای خانواده همه خواب بودن به غیر منو بابام یه جا می خواستیم آدرس بپرسیم من سریع شیشه رو پایین کشیدم به جا اینکه بگم از کدوم سمت بریم برای اردبیل،گفتم:
آقا ما کجا می خوایم بریم؟!؟

اونقدر بدم میاد از اونایی که زحمت میکشی براشون دو ساعت نظر میدی ولی جوابش رو فقط با اسپم یا یه کلمه بسند میکنن!!!

اونقدر بدم میاد از اونایی که هیچی برا آپیدن ندارن و خودشونم تو آپشون میگن ولی آپ میکنن باز!!!

غزل فیزیک دادین؟اگه آره سوالا رو رد کن بیاد...هر چه سریع تر منتظر امداد نجات شما هستیم!

بکس،با امتحانات چیکارااااا میکنید؟...ما که همچنان تو خط تقلبیم!

دقت کردین موقع امتحانا...حس فیلم دیدن و رمان خوندنو پشت کام نشستنو یللی تللی میاد...اصن من فسیل این حسم!!!

من هر موقع که حس درس خوندن بهم دس میده 2 دیقه دراز میکشم خوب میشه!

"ما اینم"

راسی جریان چیه جدیدا بکس رفتن تو خط اَ ، اِ واُ برای مثال:

سَلام...چِطـــوری؟مَنَم خوبَـــــم...

کلاس اولید مگه...خو مثه آدم بنویسید!

این جریانات تولد انقدر فاز میده...سوال چرت و پرت طرح کنی بقیه بیان جواب بدن!

ولی دم اونایی که خنده دار ج میدن گرم...کلی حال میکنم!

از لغت نامه ی دهخدا و غلط نامه ی کد خدا بگذریم از تلفظ نامه ی مهیار

"اشاره به خواهر زاده ی گرام"

نگذریم:

خچال=یخچال

رخت باخ=رخت خواب

خَوَت=فقط

مصخل=مخلص

به به چه ابلفزری=به به چه ابلفضلی

وقتی که عجله داریم یه سری هستن وقتی به سرعتگیر میرسن تقریبا از ماشین پیاده میشن دو سرشو میگیرن میزارنش اونور دست انداز که یه وقت ماشین آسیب نبینه"خیلی لعنتین نامردا"این یه سریا بدجور رو مخن لطفا بفهمن...

با تشکر!

خاطرات عکسی...

...مرتبط با خودش...

...مرتبط با سایه...


...مرتبط با
رها...

...مرتبط با چشمه...

...مرتبط با غزل...

...مرتبط با
ملیکا...

...مرتبط با
کیارخ...


...مرتبط با سارینا... دوشنبه 1391/10/11