خیلی بده که ندونی برا تشکر بهترین کلمه یا کار چیه.....

1. تشکر میکنم از سایه عزیز به خاطر اپ خوشگل و افتخاریش!
2.تشکر میکنم از سارای عزیز!
3.تشکر میکنم از سپیده ی عزیز به خاطر بک گراند و آپ افتخاریش!
4.تشکر میکنم از ملیکای عزیز به خاطر آپ تبریکش!

5.تشکر میکنم از ساحل عزیز به خاطر تبریک نظریش!

6.تشکر میکنم از فاطمه ی عزیز به خاطر آپ خوشگلش!

7. و تشکر ویژه از دگر بروبچه ها


×××خواهشمندم به این جیگیلیای من نظر بد نکنید چون ناراحت میشم؟
اون خز و پیلیایی هم که قاپ زدن این جیگیلیامو دستشون درد نکنه...حسابی نابودم کردن"حداقل میذاشتی 2 هفته می گذشت!!!خودم دو دستی تقدیمت میکردم بوخودا!!"


 یکشنبه 1391/11/8