خراب اون کسایی ام که بدونه اینکه لینکشون کنم میلینکن منو!

خو اخه لعنتی چرا نمیگی لینکت کنم که این همه عذاب وجدان نگیرم!

در پی یک عمل خود جوشانه زرتی هر چی لینک مینک داشتم زدم حذفیدم!«خو چیکار کنم نه نظر میذاشتن نه آپامو میخوندن،منم مثه احمقا میرفتم وبشون نظر میذاشتم،ولی باسه اونا تنها خبر آپاشون به من میرسید!!...نامردیه خو،حق بدین به من!»

لینکام چقد کم شدن

اینایی که پنجشنبه ها تعطیلن گوش کنن:

همونایی که پنجشنبه ها تعطیلن،خـــــــــب!...علاوه بر اینکه خیلی تشکله ان خیلی هم پشکله ان!

نامردا وقتی وسطه هفته که تعطیل باشن،کل هفته میدورن میرن!

این چن روزه من روانی شدم سر این موضوع...بوخودااااا!

حالا یه چیزی...هفته بعد یکشنبه تعطیلیم.....ببنیم هفته بعدو چیکار میکنید!!

حالا می خواین تعطیل باشید،می خواید نباشید،می خواین هر دوتاش باشینش اصن، به من هیچ ربطی نداره این چیزا ولی خونه رو کثیــــــــــف نکنیـــــــــد!«الان میدونم می خوای چی بگی...آخرش اینه که خفه شم دیگه، آره؟...ولی خودتو کنترل کن چو من از این کارا نمیکنم!...چــــــــی؟خونه رو کثیف نکنید!!»

خب،از اینا بگذریم....حالا اگه گفتی این اعتصاب یه ماهه چیه؟

به کار ننداز اونو ناراحت میشم......فندقی!

عرض شود که باز من خودجوش شدم....موخوام یه ماه اعتصاب کنم آپ نکنم!"حالی بهولی"

نظر مظرم نوموخوام اصن....قضیه اون جوش چرکینه سر سفید افغانی هم یه ماه منتفی و برید حالشو ببرید...


خدافظ

 


 یکشنبه 1391/11/15