مچکر از اینکه پست ثابت رو خوندی...

خوش حالم که 20 روز تعطیلم مثه اینکه زندگی روی خوششو داره  نشونه ما میده...

 

آپ امروز، هیچ و پوچ بود...لابد حس آپ نبود دیگه...قانع باشید به همین!

اینم بگم که بعدش مارو گلوگه بارون نکنید...گفتم عیدتون مبارک"تو پست ثابت"ولی حقیقت اینه که عید هنو نشده...مهم اینه که عید من از همین امروز شروع شده! "تعطیل شدیم"

شما به حساب پیشاپیش بگیرید!

 

اعتصاب به پایان رسید "یه ماه نشد ولی ما یه ماه فرضش میکنم...!"

 

کرمم گرفت امروز اینجوری بحرفم....مشکلیه؟!


 شنبه 1391/12/26