فردا شب همین موقعا...عیدتون مبارک
خواستم یه حرکت زده باشم، آپ کنم...کیه که بخونه...نظر بده...
کلا دلمون خوشه وب داریم...


ته نوشت:
+what to do, what not to do?
+موزیک به افتخار قدیم...
+یه بشریم،خوشی  زد ور دلش نشسته جایه من نظر میده به این و اون..زیاد به حرفاش توجه نکنید والا من که گلاب به روتون مستراح هم به زور میرم چه برسه بیام وبتون نظر بذارم =|
+طلا ماله نقی بود...تو مشتش بود =))


 چهارشنبه 1392/12/28