در راستای اینکه تابستونه و درسی هم قاعدتا ندارم (طرح به حساب نیوردن کنکور)
و با وجود اینستا و واتس و تلگرامو و این حرفا...
هیجا وب خود عادم نمیشه ^_^
دلم حال و هوای قدیمو کرده، کاش مثه قبل همه بریزن تو وبلاگاشون...
چه حس بدیه،
وختی که دونه دونه لینکاتو پاک کنی...
در انتظار تکرار زمان و نوشتنتون و نظر دادنم ^_^


 دوشنبه 1394/04/15