پرشین گیگ اگه میدونس من به خاطر  آپلود قالب cssم چنبار عضوش شدم و رمزامو فارموش کردم، هیچ وخ سرورش رو دست نمیزد و به همون روال سابق ادامه میداد!


لازم نیس پست بذارم که ثابت کنم هستم، اما لازمه هرسال یه عدد به آرشیو اضافه بشه بعدا که بزرگتر شدم ازش اسکرین بگیرم به بچه محلام نشون بدم و بگم: آ نیگا من از سال 90 تا الان وب داشتم/دارم =))


تا 97


 جمعه 1396/06/24