یه سری سوژه که تو این کانون میشه پیدا کرد.......البته این سوژه هاش از جمله سوژه های بروبچ کانونشه، خود کانون که واسه خودش یه پا سوژست!


A.سلام من زبیده هستم،اینجا نیمکت است:I love you PMC

B.که چی مثلا؟!

A.به تو چه اصلا!

C.چی میگین شما ها؟


×اینم آرم دوست ما که همه جا میشه دید.....همکلاسیم آیناز: Dance  

A.جونه من آخر سوژهِ!: I love you Ramin but you don't love me  

B.الاغ،اولا رامین که تو رو دوست نداره تو چرا اونو دوست داری،دوما تو که سواد نداری مجبوری بیای اینجا زر بزنی من یه خرو دوست دارم ولی اون خر منو دوست نداره...الاغی دیگه!

C.تو کلاس زبان ما همه شکست عشقی خوردن!:

...I love saeed but he doesn't love me

D.من اسیر سطح اعتماد به نفستم:

!I don't love anybody but every one love me


الان مرسی تریپ عشقی!

 


 سه شنبه 1391/04/13