|بعضی از لینکامـو حذف کردم،چون دلم خواست خذفشون کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم|
|بعضیا رفتن مسافرت 2 ماهه،هر موقع اومدن یه ندا بدن حداقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|
|چرا بعضی از افراد وبلاگو فقط واسه نظر و لینک میزنن...واقعا چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا؟|
|تازه فهمیدم که چرا حسن کچل مو نداره....البته این یه اضطلاحه که مخاطــــــــــــــــــــــــــب داره!|
|اف اف هیچوقت به گرد پای تهران موزیک نمیرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه|
|قبلنا تا یه هم اسم میدیدم ذوق میکردم و زرتی لینکشون میکردم اما الــــــــــــــــــــــــــــــــان... :|
|ساحل(آسمان) و ملیکا(سوسک) چرا نمیان وبم...دلم واسشون تنگ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده|
|مدرسه داره شروع میشه ولی من نمی خوام شروع شه..چقد من کوچیکم هنو مدرسه میـرم :|
|انریکه چرا قرارداد امریکن ایدلو امضاء نمیکنه....فقط به خاطر 18 میلیون دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــار؟|
|دوشنبه فاینال دارم...تو خارج حتی گداهاشونم انگلیسی حرف میزنن،ما کجاییمو اونا کجـــــــا!!!|
|من دلم مسافرت می خواد،بابلسرم بریم نه اصلا بذار اینجوری بگم سوپر محلم بریم من راضیــم|
|چرا نمیشه با برداشتن دماغ کلمه مممممم رو تلفظ کرد؟چرا واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟|
|معلوم نیس این درس عبرت چند فصله...لامصب تموم نمیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!!|
|در عجبم قدیم با یه فلاپی که ۱ مگابایت بیشتر حجم نداشت چی رو جا به جا میکردیم دقیقــا؟!|
|قشنگ با حس به این کلمه فکر کنین:کشیدن ناخون رو تخته سیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا|
|کاش شاتلم مثه ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن نامحدود بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود|
|احساس میکنم آهنگ بدرود گوگوش خیلی قشنگه...دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش دارم|
|خواهر زادم....خاله بمیره کوچولو بود اون موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع| شنبه 1391/06/18