+خیلی وقته نیومدم نت...نیومدم وبم...نیومدم وبتون.....
+به خاطر باز شدن همون چیزه لعنتی که خودتون میدونید و همچنین تمام شدن گیگ بنده.....دیگه نشد مراحم بشیم!
+حسه نت نیس خدایی، وگرنه ما و خرخونی؟
+رها،چشمه،غزل....دلم شدید براتون تنگولیده.....!
+ای دی ساختین،وبلاگ جدید ساختین مبارک....اگه می خواینم بسازید مارو بی خبر نذارید شاید نیام ولی بالاخره میام!!
+قالب ایشاا... عید شاید عوض کنم!
+آهنگم برداشتم....فقط تمش روی برد قالب هس که مهم نی...
+ببخشید دیگه رفتم تو فاز دپ...چو خدایی حس رو فاز بودن نیس!
+من برم دیگه،چیزی برا گفتن ندارم فقط خواستم بگم که من هستم فقط یکم دورم!!
+فراموشم نکنید!
+نمیگم خدافظ پس تا بعد!....عزتتون زیاد!
 دوشنبه 1391/07/17