اون دوست عزیزی که لطف میکنه 100 دور پیجو رفرش میکنه (جهت افزایش آمار بازدید)...
از همین تریبون بهش خسته نباشید میگم به خاطر این همه تلاش و سخت کوشیش/.
 جامعه به وجود تو افتخار میکنه...

مورد دوم محتوای آپم مربوط میشه به مشهد...
امام رضا طلبیده، دو هفته دیگه ایشلا با رفقا عازمیم/.
می خوام عادی رفتار کنم ولی نمیشه لامصب =))


 جمعه 1393/12/8